STRATEGIA I UPOWSZECHNIENIE

W ramach tego etapu odbędzie się 10 spotkań z udziałem ekspertów krajowych i zagranicznych oraz konsultacje społeczne. W wyniku podjętych działań nastąpi opracowanie możliwych scenariuszy rozwoju dla wdrażania rozwiązań smart city, wybór priorytetów, opracowanie planów działania. Podsumowanie tej części prac będą stanowić dwa projekty pilotażowe przygotowane do wdrożenia. Będą to szczegółowe raporty wskazujące możliwość implementacji konkretnych, najbardziej optymalnych rozwiązań smart city dla KOM oraz potencjalnych źródeł ich finansowania.

Najważniejszym produktem całego projektu będzie opracowanie strategii – mapy drogowej dla rozwiązań smart w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym.

Zakończeniem całego projektu będzie konferencja upowszechniająca projekt oraz prezentująca finalny produkt projektu jakim będzie strategia SMART_KOM. Strategia SMART_KOM obejmująca całość rekomendacji oraz pomysłów na działania, które powstały w ramach prac strategicznych zaprezentowana zostanie podczas konferencji kończącej projekt, która odbędzie się 28 maja 2015 w Pałacu Krzysztofory.