Konferencja 7 listopada 2014

Kraków - miasto z głową

Filmowa relacja z wydarzenia

7 listopada 2014 roku odbyła się konferencja podsumowująca pierwsze dwa etapy projektu SMART_KOM pt. „Od Smart People do Smart City – ewolucja czy rewolucja?”. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem przedstawicieli krakowskich organizacji pozarządowych, przedsiębiorców działających w obszarze smart city i pracowników naukowych małopolskich (i nie tylko) uczelni. Nie zabrakło przedstawicieli Partnerów Projektu – Krakowskiego Parku Technologicznego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Urzędu Miasta Krakowa oraz partnerów zagranicznych – Forum Virium Helsinki i Uniwersytetu Technicznego w Wiedni. Liczba uczestników przekroczyła 170 osób. Konferencja została objęta honorowym patronatem Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Po otwierających wystąpieniach Lidera i krajowych Partnerów Projektu na scenie pojawiła się Agnieszka Włodarczyk, Koordynator projektu SMART_KOM oraz partnerzy zagraniczni – Rudolf Giffinger (Uniwersytet Techniczny w Wiedniu) i Jarmo Eskelinen (Forum Virium Helsinki) w małym panelu dyskusyjnym pt. „Jak Helsinki i Wiedeń patrzą na smart Kraków”. Rozmowa pomiędzy partnerami miała na celu ocenę projektu i działań Krakowa w obszarze smart city z zewnątrz, poznanie perspektywy osób zaangażowanych w projekt od samego początku. Jarmo Eskelinen zwrócił uwagę na fakt, że każde miasto tak naprawdę boryka się z podobnymi problemami i to, co jest potrzebne to wymiana informacji i otwartość na współpracę. Obaj partnerzy pozytywnie ocenili wolę i motywację uczestników projektu SMART_KOM oraz poziom dyskusji pomiędzy nimi.

Wojciech Przybylski, Dyrektor Działu Rozwoju KPT w swoim dziesięciominutowym wystąpieniu krótko zarysował wizję kontynuacji projektu SMART_KOM, a zarazem współpracy pomiędzy KPT a jednostkami administracji miejskiej, w postaci Kraków Living Lab – żywego laboratorium, w którym testowane będą nowoczesne rozwiązania technologiczne dla Krakowa. Kontekstem tych zamierzeń jest przystąpienie KPT do sieci European Network of Living Labs oraz bliski kontakt Parku z firmami poprzez jego działalność strefową i inkubatorową.

O tym „co jest, a co będzie smart” w Krakowie opowiadała pani Elżbieta Koterba, zastępca prezydenta Krakowa ds. rozwoju. Przedstawiona została przygotowywana właśnie aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta wraz z trzema projektami strategicznymi dla Krakowa: Balice, Płaszów-Rybitwy oraz Nowa Huta Przyszłości, a także działania Urzędu Miasta prowadzone w sześciu „smart” obszarach strategicznych.

Jacek Woźniak, Pełnomocnik Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Planowania Strategicznego, przedstawiciel trzeciego z krajowych partnerów projektu SMART_KOM, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, przedstawił plany polityki miejskiej w polityce regionalnej na lata 2014-2020, w tym koncepcję Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz otoczenie regulacyjne polityki miejskiej.

Po przerwie kawowej odbyła się dyskusja pt.Smart city jako dźwignia rozwoju gospodarczego miasta”, której moderatorem był Krzysztof Krzysztofiak, Wiceprezes Krakowskiego Parku Technologicznego. Wprowadzeniem do dyskusji było krótkie wystąpienie Yolandy K. Gibb argumentującej, że podejście „top-down” już nie sprawdza się w zarządzaniu miastem – miasta potrzebują odwrotnej procedury, w której szuka się możliwych rozwiązań jasno określonych problemów, a nie realizatora wymyślonej koncepcji, która potem często okazuje się niewłaściwa. Uczestnicy panelu próbowali następnie odpowiedzieć na pytanie jak zamknąć lukę pomiędzy popytem – potrzebami miasta i jego mieszkańców, a podażą – rozwiązaniami już dostępnymi na rynku.

W panelu dyskusyjnym pt. „Praktyczne wyzwania inteligentnej metropolii” poruszone zostały tematy mobilności i środowiska. Łukasz Franek, Asystent w Zakładzie Systemów Komunikacyjnych Politechniki Krakowskiej, a zarazem moderator dyskusji, pokierował nią w stronę koncepcji kolei aglomeracyjnej, rozwoju sieci ścieżek rowerowych oraz ruchu kołowego w centrum miasta.

Następnie na scenie pojawili się zagraniczni goście konferencji. Sergi Figuerola z i2CAT (Barcelona) szczegółowo przedstawił ekosystem smart city, koncepcję miejskiego systemu operacyjnego – City OS oraz gospodarki opartej na danych. Jussi Hannula z Design Factory Helsinki opowiadał o tym, jak miasto wspiera mieszkańców w planowaniu swojego otoczenia i namawiał administrację do otwartego podejścia – mówienia raczej tak, niż nie. Asta Manninen z Helsinki Urban Facts mówiła z kolei o wykorzystaniu w mieście otwartych danych i o monitoringu usług miejskich.

Jako podsumowanie konferencji posłużyła dyskusja panelowa, której uczestnicy zastanawiali się co będzie najważniejsze w pracy nad strategią SMART_KOM. Rozmowę prowadził Cezary Ulasiński z Centrum Doradztwa Strategicznego – firmy wspomagającej Krakowski Park Technologiczny w procesie pisania strategii.

Prezentacjom i dyskusjom towarzyszyła sesja posterowa prezentująca produkty i usługi firm działających w obszarze smart city oraz wystawa plansz informacyjnych ilustrujących wyniki warsztatów przeprowadzonych w pierwszym etapie projektu.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w konferencji. W razie pytań, komentarzy i sugestii co do pracy nad strategią SMART_KOM zachęcamy do kontaktu mailowego: smartcity@kpt.krakow.pl.

Zapraszamy również do obejrzenia zdjęć z konferencji na Facebooku www.facebook.com

Prezentacje

 

 

 


Polityka miejska w polityce regionalnej 2014-2020 - prezentacja Jacka Woźniaka, Pełnomocnika Zarządu Województwa Małopolskiego ds. planowania strategicznego

Zapowiedź konferencji

Czy smart city może stać się dźwignią rozwoju gospodarczego miasta? Jak otwarte dane i monitoring usług miejskich mogą wpłynąć na kontakt pomiędzy administracją a mieszkańcami? Jak umiejętnie wykorzystać potencjał mieszkańców Krakowa, aby sami chcieli i mogli planować swoje miasto? Te i inne tematy poruszone zostaną już 7 listopada 2014 r. w Muzeum Lotnictwa Polskiego podczas konferencji podsumowującej dotychczasowe działania projektu „SMART_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast”. Konferencja została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Projekt realizowany w partnerstwie Krakowskiego Parku Technologicznego z Województwem Małopolskim, Urzędem Miasta Krakowa oraz partnerami zagranicznymi – Forum Virium Helsinki i Uniwersytetem Technicznym w Wiedniu trwa już ponad rok. Konferencja pt. „Od smart people do smart city – ewolucja czy rewolucja?” to podsumowanie prac pierwszych dwóch etapów projektu. Pierwszy z nich, diagnoza, opierał się na serii warsztatów, podczas których ponad 160 ekspertów wyznaczało priorytety w rozwoju Krakowa w sześciu obszarach tematycznych – smart people, smart living, smart environment, smart mobility, smart economy i smart governance. Drugi etap to identyfikacja dobrych praktyk, polegająca na czterech podróżach do miast europejskich uznawanych za inteligentne. Po zebraniu wniosków z dotychczasowych działań, Partnerzy wchodzą w trzeci etap projektu – pisanie strategii SMART_KOM i jej upowszechnianie.

Wśród prelegentów i panelistów konferencji znajdą się m.in. Tadeusz Syryjczyk (Zespół Doradców Strategicznych TOR), Stanisław Albricht (Pracownia Planowania i Projektowania Systemów Transportu Altrans), Asta Manninen (Helsinki Urban Facts), Sergi Figuerola (i2CAT Barcelona) i Jussi Hannula (Design Factory Helsinki).

Na konferencję zapraszamy przedstawicieli samorządów i twórców polityk miejskich Krakowa i gmin Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, organizacje pozarządowe zajmujące się tematyką miejską, pracowników naukowych i inne osoby zainteresowane tematyką smart city.

Program konferencji

Patronat honorowy: