Konferencja podsumowująca projekt

Podsumowanie projektu „SMART_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast” za nami

W miniony czwartek w Pałacu Krzysztofory odbyła się konferencja podsumowująca 22-miesięczny projekt „SMART_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast”. Głównym celem przedsięwzięcia realizowanego przez Krakowski Park Technologiczny przy współpracy z Urzędem Miasta Krakowa, Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego oraz Forum Virium Helsinki i Uniwersytetem Technicznym w Wiedniu było przygotowanie i zaprezentowanie strategii smart dla Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Jak jednak podkreślają twórcy, nie będzie to jedynie strategia, gdyż ta charakteryzuje się „miękkim” podejściem koncepcyjnym, a swoista mapa drogowa wdrażania konkretnych inteligentnych rozwiązań w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym. Działania te realizowane będą w perspektywie najbliższych kilku lat przy wykorzystaniu istniejących instrumentów finansowych w ramach m.in. MRPO (w tym Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych), POIR, Horyzontu 2020 i innych. Potwierdzeniem tego pragmatycznego podejścia są dwa projekty pilotażowe zrealizowane w ramach projektu SMART_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast. Pierwszym z nich jest platforma apps4krakow, która skupia aplikacje mobilne przydatne mieszkańcom oraz turystom odwiedzającym Kraków i okolice, a także promuje programy dostarczane przez lokalnych deweloperów. Drugim, jeszcze bardziej namacalnym produktem projektu „SMART_KOM” jest mikropark, czyli modułowy element przestrzeni publicznej, służący wprowadzeniu zieleni oraz nowych możliwości rekreacyjno-wypoczynkowych w miejscach, gdzie jest to utrudnione lub niemożliwe w inny sposób.

Konferencja „SMART_KOM: mapa drogowa dla inteligentnych rozwiązań w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym”, na której zgromadziło się ponad 170 osób, była świetną okazją do dyskusji na temat implementacji założeń strategii w żywym organizmie jakim jest krakowska metropolia. Wśród zaproszonych gości, którzy zaszczycili organizatorów swoją obecnością znaleźli się m.in. prof. Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa, Leszek Zegzda, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego oraz Wojciech Szczepanik, Wicewojewoda Małopolski. W trakcie obrad głos zabrali także Bogusław Kośmider, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa, Anna Długosz, Dyrektor  Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, radni miejscy, przedstawiciele spółek miejskich, przedstawiciele organizacji samorządowych oraz przedsiębiorcy związani z tematyką smart city. Opinie miejskich ekspertów były uzupełniane uwagami gości z zagranicy, którzy brali aktywny udział w projekcie – przede wszystkim Jarmo Eskelinena z Forum Virium oraz prof. Rudolfa Giffingera z Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu. Oprócz nich dobre praktyki z miast, które już teraz wykorzystują strategię smart w swoim funkcjonowaniu przedstawili także Hannes Astok z Tartu Smart City Lab, Artur Serra z i2cat w Barcelonie oraz Siegfried Rupprecht, właściciel firmy Rupprecht Consulting z Kolonii. Gośćmi konferencji byli także studenci Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu, którzy przybyli wraz z prof. Giffingerem. Po raz pierwszy zaprezentowano wyniki projektu badawczego przeprowadzonego w ramach European Smart Cities. Jest to badanie benchmarkingowe dla Krakowa, pozycjonujące go w 6 domenach smart city: people (ludzie), living (jakość życia), economy (ekonomia), environment (środowisko), mobility (mobilność) oraz governance (zarządzanie publiczne) w próbie 90 badanych miast europejskich.

Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wojewody Małopolskiego, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

W ramach projektu „SMART_KOM” na przestrzeni prawie 2 lat organizowane były warsztaty, w których uczestniczyło ponad 400 ekspertów z Polski i Europy. Celem warsztatów było wypracowanie podstawowych założeń wspomnianego dokumentu oraz wyznaczenie kierunków rozwoju KOM pod kątem wdrażania strategii SMART. Ostatnia, dziesiąta edycja warsztatów odbędzie się w najbliższy poniedziałek 8 czerwca br, a ich uczestnicy zostaną zaproszeni do praktycznego przetestowania niektórych założeń wypracowanej mapy drogowej i zaproponowanych przez nią rozwiązań.

Gotowy dokument prezentujący wypracowane założenia strategii smart dla Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego zostanie zaprezentowany przez Krakowski Park Technologiczny oraz partnerów projektu na przełomie czerwca i lipca br.

 

Konferencja została objęta patronatem:

           

           

Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wojewody Małopolskiego Jerzego Millera, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Krakowskiej i Uniwersytetu Ekonomicznego.

Konferencja organizowana jest w ramach projektu „SMART_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.